top of page

Zgłoszenia serwisowe

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń reklamacyjnych wprowadziliśmy formularz serwisowy. Wszystkie zgłoszone problemy będą na bieżąco rozwiązywane.

Zespół Dach Kowalscy

Serwis okien

Zgłoszenie serwisowe
 

Prześlij plik

W przypadku rys, pęknięć lub usterek ciężkich do opisania prosimy o dołączenie dokumentacji zdjęciowej

W okresie pogwarancyjnym lub w przypadku usług nieobjętych gwarancją zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z pracą serwisanta – w tym robocizny, części zamiennych i dojazdu zgodnie z cennikiem serwisu firmy Dach Kowalscy Elżbieta Jaszczuk
Warunkiem koniecznym do wykonania usługi jest przygotowanie przez zgłaszającego swobodnego dostępu do okien (drzwi). Dotyczy to zdjęcia lub całkowitego odsunięcia zasłon firan, rolet, żaluzji jeśli będą przeszkadzać w całkowitym otwarciu okna (drzwi). Usunięcie wszelkich rzeczy typu; książki, zdjęcia, kwiaty itp. z parapetów. Odsunięcie od okna (drzwi) foteli, mebli, donic, kolumn głośnikowych, materiałów budowlanych itp. Okucia okienne (drzwiowe) powinny być czyste, wolne od zabrudzeń budowlanych lub remontowych. W przypadku nie przygotowania miejsca według powyższych wskazań przyjmujący zgłoszenie ma prawo odmówić usługi (reklamacji) i obciążyć zgłaszającego kosztami dojazdu do miejsca wykonania usługi (reklamacji) w wysokości minimum 50 zł w zależności od odległości od biura Dach Kowalscy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów i w sposób niezbędny do wykonania usługi serwisowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jestem świadomy/a, że w każdej chwili mogę zaktualizować lub wycofać swoje dane.

Dziękujemy za zgłoszenie. Skontaktujemy się z tobą wkrótce.

bottom of page